Adapter trong android là gì, android bài 35: tìm hiểu về danh sách tập 1

-

Với sự thành lập và hoạt động của Data Binding việc đổ tài liệu từ Activity, Adapter... Sẽ trở nên đơn giản dễ dàng và tiện lợi hơn so với các xây dựng viên chúng ta. Trong nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn chúng ta thiết kế 1 binding adapter với cùng 1 mục đích rất có thể sử dụng cho toàn bộ các Recycler
View solo giản

Thiết kế binding adapter

public class Base
Binding
Adapter extends Recycler
View.Adapter private list data; private Layout
Inflater inflater; private
Layout
Res int res
Id) inflater = Layout
Inflater.from(context); this.res
Id = res
Id; public void set
Data(List data) this.data = data; notify
Data
Set
Changed(); public menu get
Data() return data;
Non
Null View
Group view
Group, int i) return new View
Holder(Data
Binding
Util.inflate(inflater, res
Id, view
Group, false));
Non
Null View
Holder view
Holder, int i) T tòa tháp = data.get(i); view
Holder.binding.set
Variable(BR.item, item); view
Holder.binding.execute
Pending
Bindings();
Override public int get
Item
Count() return data == null ? 0 : data.size(); public class View
Holder extends Recycler
View.View
Holder View
Data
Binding binding; public View
Holder(
Non
Null View
Data
Binding binding) super(binding.get
Root()); this.binding = binding; Đây là code giành riêng cho adapter nhưng mình đang thiết kế

public class Base
Binding
Adapter
T nghỉ ngơi là phong cách truyền dữ liệu generic như thế adapter của các bạn sẽ có thể dìm được tất cả các object data cho những list không giống nhau

private
Layout
Res int res
Id;là layout cống phẩm sẽ hiển thị tài liệu cho adapter

view
Holder.binding.set
Variable(BR.item, item);Khi này bọn họ sẽ thực hiện set 1 variable mang tên là cống phẩm xuống res
Id, item ở đây đó là dữ liệu để hiển thị lên sản phẩm view. Đối với bí quyết này có 1 hạn chế là các variable đc khai báo sinh sống layout độc nhất vô nhị thiết phải để giống tên ở trên adapter định nghĩa

Thiết kế model

public class User private String name; private String phone; private String address; public User(String name, String phone, String address) this.name = name; this.phone = phone; this.address = address; public String get
Name() return name; public String get
Phone() return phone; public String get
Address() return address;

Thiết kế layout mang đến item view

chúng ta chú ý ở đoạn khai báo variable

ở đây chúng ta phải khai báo variable là thắng lợi nhận tài liệu từ adapter chuyển xuống

Khai báo layout đến activity

Xử lý trên activity

public class Main
Activity extends App
Compat
Activity private Activity
Main
Binding binding; private các mục data = new Array
List(); private Base
Binding
Adapter adapter;
Override protected void on
Create(Bundle saved
Instance
State) super.on
Create(saved
Instance
State); binding = Data
Binding
Util.set
Content
View(this, R.layout.activity_main); init
Data(); adapter = new Base
Binding
Adapter(this, R.layout.item_user); adapter.set
Data(data); binding.lv
User.set
Adapter(adapter); private void init
Data() data.add(new User("Nguyễn Văn A", "0123345687", "Hà nội")); data.add(new User("Nguyễn Văn B", "0985564222", "TP HCM")); data.add(new User("Nguyễn Văn C", "0988555422", "Huế")); data.add(new User("Nguyễn Văn D", "0985311441", "Đà Nẵng")); ở đây chúng ta có xử lý

private Base
Binding
Adapter adapter;ở đây họ sẽ khởi sinh sản adapter để hiển thị mang đến danh sách các user

adapter = new Base
Binding
Adapter(this, R.layout.item_user);tiếp mang lại là đưa layout mà bọn họ đã định nghĩa cho item view vào

Kết luận

Như thế chúng ta đã biết được phương pháp định nghĩa 1 binding adapter để sử dụng cho các Recycler
View 1-1 giản. Việc tạo ra 1 adapter như này vẫn giúp họ không phải lập mỗi 1 Recycler
Vuew 1 adapter nữa.

Bạn đang xem: Adapter trong android là gì

Một Adapter là một đối tượng người dùng của một lớp thiết đặt giao diện
Adapter. Nó đóng góp vai trò như là 1 liên kết giữa một tập hợp tài liệu và một Adapter View, một đối tượng của một tờ thừa kế lớp trừu tượng
Adapter
View. Tập hợp dữ liệu rất có thể là bất cứ điều gì mà trình bày dữ liệu một cách có cấu trúc. Mảng, các đối tượng
Listvà những đối tượng
Cursorthường thực hiện bộ dữ liệu.

Một Adapter có nhiệm vụ lấy dữ liệu từ bộ dữ liệu và tạo nên các đối tượng
Viewdựa trên dữ liệu đó. Những đối tượng
Viewđược chế tạo ra kế tiếp được áp dụng để lắp lên bất kỳ Adapter View nhưng ràng buộc với Adapter

Bạn rất có thể tạo các lớp Adapter riêng của khách hàng từ đầu, nhưng phần lớn các nhà cải tiến và phát triển muốn thực hiện hoặc thừa kế những lớp Adapter được cung ứng bởi game android SDK, chẳng hạn như
Array
Adaptervà
Simple
Cursor
Adapter. Trong khuyên bảo này, họ sẽ triệu tập vào lớp
Array
Adapter.

Dưới trên đây sơ trang bị Apdapter

*

Adapter View thao tác như rứa nào?

Adapter View rất có thể hiển thị những bộ tài liệu lớn siêu hiệu quả. Ví dụ,List
Viewvà
Grid
Viewcó thể hiển thị hàng triệu bộ phận mà không có bất cứ độ trễ đáng kể nào trong những lúc vẫn sử dụng bộ nhớ và CPU cực kỳ thấp. Chúng rất có thể làm điều này như chũm nào? những Adapter View khác nhau tuân theo những kế hoạch khác nhau. Tuy nhiên, đây là những gì mà phần lớn chúng thường làm.

Chúng chỉ kết xuất đầy đủ đối tượng
Viewmà đang trên màn hình hiển thị hoặc nó đang dịch chuyển vào màn hình. Bằng phương pháp này, bộ nhớ tiêu thụ vày một Adapter View có thể được cố định và thắt chặt và độc lập với size của tập dữ liệu.Chúng cũng cho phép các nhà cách tân và phát triển giảm thiểu sức lực lao động cho các chuyển động inflate layout và tái sử dụng các đối tượng
Viewsẵn có đã dịch rời khỏi màn. Điều này để giúp đỡ tiêu thụ CPU thấp.

*

Apdapter vào Android

Trong Android, Adapter thường xuyên được áp dụng để links dữ liệu cùng với UI

Base
Adapter–Là lớp adpater cơ sở cho những Adapter khác
Array
Adapter–Một List
Adapter hoàn toàn có thể quản lí một List
View chứa list các bộ phận có loại bất kì
Custom Array
Adapter– hay được áp dụng để hiển thị một list tùy chỉnh
Simple
Adapter–Nó là một trong những Adapter đơn giản và dễ hiểu để ánh xạ tài liệu vào hầu hết View được định nghĩa trong một tập tin XMLCustom Simple
Adapter– Nó được thực hiện để hiển thị một danh sách được thiết lập để truy cập các mục nhỏ của các mục hoặc Grid.

Xem thêm: Cách Tạo Dòng Kẻ 5 Ô Ly Trong Word Đơn Giản, Chi Tiết Nhất, Cách Kẻ Ô Ly Trong Word Đơn Giản, Chi Tiết Nhất

Chúng ta đã xem chi tiết từng Adapter1. Base
Adapter
Là lớp adpater cơ sở cho những Adapter hay được dùng khác như Array
Adapter, Cursor
Adapter, Simple
Adapter. Base
Adapter thường đóng vaitrò Adapter cho các List
View với Spinner đã được mày mò trong các phần tiếp theo.

public class Custom
Adapter extends Base
Adapter {
Chú ý: rất có thể dùng lớp List
Adapter hoặc lớp Spinner
Adapter làm Adapter lần lượt đến List
View và Spinner. Tuy nhiên 2 lớp này chỉ với lớp ảo xây cất trên lớp Base
Adapter cơ mà thôi.


Ví dụ trên bọn họ override lại những phương thức củaBase
Adapter
được thực hiện để cấu hình thiết lập lại dữ liệu trong List
View, Gird
View, Spinner.
2. Array
Adapter
Một List
Adapter có thể quản lí một List
View chứa list các thành phần có hình dạng bất kì. Vấn đề rất 1-1 giản, bạn chỉ cần “móc nối” dữ liệu với Text
View trải qua ID của chính nó với mỗi loại trong List
View là 1 trong Text
View – ví như List
View gồm list tên sinh viên mà thôi. Nếu bạn có nhu cầu mỗi cái List
View phức tạp hơn tức là gồm nhiều thành phần hơn nữa thì nên dùng một mảng để giữ tất cả các IDcủa những Text
View trong. Từng giải pháp làm sẽ được nói trong các phần sau.

Array
Adapter(Context context, int resource, int text
View
Resource
Id, T<> objects)3. Custom Array
Adapter
Thông thường xuyên ở cơ chế mặc định các item (hay các dòng) vào List
View chỉ hiển thị các dòng text. Để tùy biến những item của List
View trông đẹp hơn, lập trình viên rất có thể thêm các biểu tượng (icon), checkbox hoặc bất kể cái gì vào item. Đơn giản chỉ là hỗ trợ dữ liệu mang đến adapter để tạo ra tập các đối tượng người sử dụng hiển thị (view objects) cho từng item.

public class My
Adapter extends Array
Adapter public My
Adapter(Context context, int resource, int text
View
Resource
Id, danh mục objects) super(context, resource, text
View
Resource
Id, objects);
Overridepublic View get
View(int position, View convert
View, View
Group parent) return super.get
View(position, convert
View, parent);4. Simple AdapterSimple
Adapter thì quả như chữ simple – tức 1-1 giản. Nó là một trong những Adapter dễ dàng và dễ hiểu để ánh xạ tài liệu vào gần như View được khái niệm trong một tập tin XML. Chúng ta cũng có thể chỉ rõ dữ liệu sẽ tiến hành đóng gói trong một danh sách như là một Array
List của vấn đề ánh xạ. Mỗi bộ phận trong Array
List là một trong những thể hiện của một mẫu trên List
View. Quá trình ánh xạ này nó chứa dữ liệu cho mỗi dòng. Chúng ta có thể chỉ rõ một tập tin XML đựng nhiều điều khiển (widget) nhưng mà được dùng để làm thểhiện một mẫu và ta sẽ ánh xạ từng quý hiếm trong từng thành phần trong Array
List thanh lịch từng widget vị trí từng dòng. Gắn tài liệu vào những Views xảy ra trong 2 giao đoạn. Sẽ được trình bày trong những phần sau.

Simple
Adapter (Context context, List> data, int resource, String<> from, int<> to)5. Custom Simple
Adapter
Bất cứ bao giờ chúng ta phải khởi tạo một list tùy chỉnh chúng ta cần phải thực hiện adapter tùy chỉnh. Như bọn họ đã thảo luận trước kia Array
Adapter được sử dụng khi họ có một danh sách những mục độc nhất được cung cấp bởi một Array. Bởi vì vậy, nếu bọn họ cần tuỳ thay đổi trong một List
View
hoặc một Grid
View
, bọn họ cần phải tiến hành Adapter đơn giản nhưng khi chúng ta cần các tuỳ đổi mới hơn vào List
View
hoặc những Grid
View
, họ có những lượt xem vào một mục trong danh sách và sau đó họ phải thực hiện ngẫu nhiên sự kiện nào như click hay bất kỳ sự kiện cho một viewthì họ cần phải tiến hành một adapter tùy biến.

public class Custom
Adapter extends Simple
Adapter {public Custom
Adapter(Context context, List> data, int resource, String<> from, int<> to) super(context, data, resource, from, to);
Overridepublic View get
View(int position, View convert
View, View
Group parent) return super.get
View(position, convert
View, parent);
Chú ý:Chúng tôi không thể triển khai các sự khiếu nại như click và các sự kiện khác trên mục con của mộtList
View
hoặc Grid
View.
Nhưng bạn cũng có thể làm các đó thông quaSimple
Adapter