Các Bước Căn Đều Khoảng Cách Căn Chỉnh Chữ Trong Corel Draw X7

-

Như bạn đã biết thì trong Corel
DRAW có hai loại văn bản: Loại thứ nhất là Paragraph Text và loại thứ hai là Artistic Text. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một văn bản trong Corel
DRAW, định dạng cho văn bản, chuyển đổi qua lại giữa hai loại văn bản,… vân vân và mây mây