Tệ Nạn Xã Hội Và Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội Là Gì ? Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội Thuộc Bộ Nào

-
xin cho hỏi là viên Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc bộ nào? cục Phòng phòng tệ nạn buôn bản hội có bao nhiêu phòng chức năng? cục Phòng chống tệ nạn xóm hội có những chức năng, trọng trách nào? - câu hỏi của anh Phong (TP. HCM).
*
Nội dung chính

Cục Phòng chống tệ nạn làng hội thuộc cỗ nào?

*

Cục Phòng phòng tệ nạn thôn hội (Hình tự Internet)

Theo Điều 1 đưa ra quyết định 789/QĐ-LĐTBXH năm 2017 vẻ ngoài như sau:

Điều 1.

Bạn đang xem: Phòng chống tệ nạn xã hội là gì

cục Phòng, phòng tệ nạn buôn bản hội là đơn vị chức năng thuộc bộ Lao hễ - yêu quý binh cùng Xã hội, có trách nhiệm giúp bộ trưởng thực hiện chức năng thống trị nhà nước về phòng, kháng tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, cai quản sau cai nghiện, cung ứng nạn nhân bị giao thương mua bán và phòng, phòng HIV/AIDS nằm trong phạm vi nhiệm vụ của cỗ theo nguyên lý của pháp luật.Cục Phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội mang tên giao dịch thế giới là Department for Social Vices Prevention, viết tắt là DSVP.

Theo đó, viên Phòng kháng tệ nạn thôn hội là đơn vị thuộc bộ Lao hễ Thương binh cùng Xã hội.

Cục Phòng kháng tệ nạn xã hội có trọng trách giúp bộ trưởng tiến hành chức năng thống trị nhà nước về phòng, kháng tệ nàn mại dâm, cai nghiện ma túy, làm chủ sau cai nghiện, cung ứng nạn nhân bị giao thương mua bán và phòng, chống HIV/AIDS nằm trong phạm vi trách nhiệm của cỗ theo vẻ ngoài của pháp luật.

Cục Phòng chống tệ nạn thôn hội gồm bao nhiêu chống chức năng?

Theo Điều 3 ra quyết định 789/QĐ-LĐTBXH năm 2017 lao lý như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của viên Phòng, kháng tệ nạn làng hội1. Viên Phòng, chống tệ nạn thôn hội có Cục trưởng và không thực sự 03 Phó viên trưởng.2. Những phòng chức năng:a) Phòng chính sách cai nghiện ma túy;b) Phòng chính sách phòng, kháng mại dâm;c) Phòng cơ chế hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền;d) Phòng planer - Tài chính;đ) văn phòng và công sở Cục.

Theo đó, viên Phòng chống tệ nạn xóm hội tất cả 04 phòng chức năng, gồm:

- Phòng chính sách cai nghiện ma túy;

- Phòng chính sách phòng, kháng mại dâm;

- Phòng chính sách hỗ trợ nạn nhân cùng tuyên truyền;

- Phòng chiến lược - Tài chính;

Cục Phòng kháng tệ nạn làng mạc hội bao gồm chức năng, trách nhiệm nào?

Theo Điều 2 quyết định 789/QĐ-LĐTBXH năm 2017 công cụ về trọng trách của viên Phòng chống tệ nạn xã hội như sau:

(1) nghiên cứu và phân tích xây dựng, trình Bộ:

- các dự án luật, pháp lệnh và các văn bạn dạng quy phi pháp luật về phòng, phòng tệ nàn mại dâm, cai nghiện ma túy, thống trị sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị giao thương và phòng, chống HIV/AIDS nằm trong phạm vi trọng trách của Bộ.

- Chiến lược, chương trình, quy hoạch, chiến lược dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, thống trị sau cai nghiện, cung ứng nạn nhân bị giao thương và phòng, kháng HIV/AIDS.

- thống trị nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công; ban hành định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghành nghề được giao.

-Hướng dẫn quy hướng mạng lưới cửa hàng cai nghiện ma túy, cơ sở cai quản sau cai nghiện ma túy, cơ sở cung ứng nạn nhân bị giao thương theo thẩm quyền.

- hướng dẫn bài toán thành lập, tổ chức và hoạt động vui chơi của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở thống trị sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị sở hữu bán.

- hướng dẫn câu hỏi thành lập, giải thể, tổ chức chuyển động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp cho xã.

- Nội dung, chương trình bốn vấn, giáo dục, dạy dỗ nghề, tạo vấn đề làm; cung ứng hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng thuộc nghành nghề phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội.

- Về phòng, chống tệ nạn mại dâm:

+ bao gồm sách, phương án phòng, chống tệ nạn mại dâm;

+ tổ chức triển khai và chuyển động phối đúng theo liên ngành phòng, phòng mại dâm.

- Về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

+ chủ yếu sách, chiến thuật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện;

+Chính sách thôn hội hóa công tác cai nghiện ma túy, làm chủ sau cai nghiện và những vấn đề buôn bản hội sau cai nghiện;

+ Cấp, tịch thu giấy phép hoạt động của các các đại lý cai nghiện ma túy từ bỏ nguyện theo lý lẽ của pháp luật.

- Về cung cấp nạn nhân bị cài bán:

+ chế độ hỗ trợ nạn nhân bị cài bán; trả lời việc tiến hành các biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị giao thương mua bán thuộc thẩm quyền; hiện tượng tiêu chuẩn dịch vụ cung ứng nạn nhân trong phạm vi nhiệm vụ của Bộ;

+ lãnh đạo lồng ghép câu chữ phòng, chống giao thương mua bán người, cung cấp nạn nhân bị giao thương vào những chương trình sút nghèo, giáo dục nghề nghiệp, cung cấp tạo bài toán làm, phòng, kháng tệ nạn thôn hội, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

- chủ yếu sách, phương án phòng ngừa lây nhiễm làm giảm hệ miễn dịch cấp tiến trong phạm vi trách nhiệm của Bộ.

- chủ yếu sách, chiến thuật can thiệp dự trữ nghiện chất, phòng đề phòng tệ nàn mại dâm.

Xem thêm: Sinh con năm 2018 thuộc mệnh gì ? hợp hướng nhà nào

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, phân một số loại xã, phường, thị trấn làm xuất sắc công tác phòng, chống tệ nạn xóm hội.

(2) Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản về lĩnh vực được phân công cai quản lý.

(3) chỉ dẫn và chất vấn việc thực hiện các quy định trong phòng nước, của cục về phòng, kháng mại dâm, cai nghiện ma túy, thống trị sau cai nghiện, cung ứng nạn nhân bị tải bán, phòng, kháng HIV/AIDS trực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

(4) giúp Bộ triển khai nhiệm vụ trực thuộc về phòng, chống tệ nàn mại dâm của Ủy ban tổ quốc phòng, chống aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; trực thuộc về công tác làm việc phòng, phòng HIV/AIDS và công tác làm việc phòng, kháng tội phạm của Bộ.

(5) Tổ chức tiến hành công tác thống kê, xây dựng cơ sở tài liệu về đối tượng quản lý.

(6) tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và bạn lao đụng trong lĩnh vực làm chủ nhà nước được phân công.

(7) công ty trì, phối hợp với Vụ tổ chức triển khai cán cỗ xây dựng hạng mục vị trí vấn đề làm, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành; trả lời về vị trí vấn đề làm, con số người có tác dụng việc, tổ chức cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc lĩnh vực làm chủ nhà nước được phân công.

(8) triển khai hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học tập theo phân công của Bộ.

(9) Xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực siêng môn, nhiệm vụ cho công chức, viên chức và fan lao rượu cồn theo nghành nghề được phân công.

(10) Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột nhiên xuất, tiến công giá, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong nghành nghề phòng, kháng tệ nạn làng hội.

(11) quản lý công chức, viên chức, fan lao động; cơ sở vật chất, tài chính, gia sản theo lý lẽ của lao lý và phân cung cấp của Bộ.

*

Trang công ty reviews máy bộ tổ chức các phòng chuyên môn phòng Phòng, chống tệ nạn thôn hội
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp chỉ huy Sở thực hiện thống trị nhà nước về phòng, phòng tệ nàn mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện từ bỏ nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nàn nhân bị sở hữu bán trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình ủy ban nhân dân tỉnh, quản trị UBND tỉnh giấc phê duyệt những quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm cùng hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện từ nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; cung cấp nạn nhân bị download bán theo nguyên tắc của pháp luật; những văn bạn dạng chỉ đạo, quản lý thuộc nghành được phân công;

- Chương trình, chiến lược hằng tháng, quý, năm với giai đoạn; văn bạn dạng chỉ đạo, lí giải việc triển khai các quy định của nhà nước, của bộ LĐTBXH về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện trường đoản cú nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo lao lý của pháp luật;

- Kế hoạch đánh giá hằng năm, hốt nhiên xuất của Đội kiểm soát liên ngành về phòng, chống tệ nàn mại dâm tỉnh;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện trường đoản cú nguyện, quản lý sau cai nghiện; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc chức năng cai quản nhà nước của Sở theo phương pháp của pháp luật và phân công, phân cấp cho hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh.

2.2. Khuyên bảo và tổ chức thực hiện các phương pháp của quy định về phòng, chống tệ nạn xóm hội

- Thực hiện trách nhiệm cơ quan thường trực về phòng, kháng mại dâm; phía dẫn chăm môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nàn nhân bị giao thương mua bán theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn chăm môn, nghiệp vụ, tổ chức làm chủ đối với những cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, đại lý cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở thống trị sau cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị giao thương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các sở, ngành bao gồm liên quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở marketing dịch vụ nhạy cảm nhằm mục đích phát hiện, tranh đấu triệt phá cùng phòng đề phòng tệ nạn mại dâm.

2.3. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục lao lý về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, thống trị sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.

2.4. Hướng dẫn chăm môn, nghiệp vụ về phòng, chống mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nàn nhân bị mua bán đối với các Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện, các cơ sở cai nghiện ma tuý, các cơ sở giúp đỡ xã hội trên địa phận tỉnh và chức danh trình độ thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2.5. Triển khai chức năng làm chủ nhà nước đối với những doanh nghiệp, tổ chức tài chính tập thể, tài chính tư nhân, các hội và những tổ chức phi thiết yếu phủ hoạt động trong nghành nghề dịch vụ phòng, phòng mại dâm; cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; cung ứng nạn nhân bị cài đặt bán trên địa phận tỉnh.

2.6. Nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoa học tập - kỹ thuật cùng công nghệ; xây dựng các đại lý dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ ship hàng công tác làm chủ nhà nước và chăm môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

2.7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, thốt nhiên xuất cùng kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, tế bào hình, điển hình tiên tiến về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị thiết lập bán trên địa bàn tỉnh theo quy định.